From 17th to 23th of June 2018 we organized the International Youth Exchange “Youth Building Bridges”. The project took place in Slovenia and involved 24 young people and 7 leaders from Slovenia, Finland and Portugal with different kind of backgrounds (culture and environmental) and personal life situation. The issue of the exchange was education through different sport activities, supporting outdoor activites and finding out how can we influence on our physical and mental health and also spread awarness of a refugee complexity topic. The exchange aim was to provide young people with a framework for a healthy lifestyle by focusing on the benefits of participating in outdoor activities and to become more sensible about refugee topic in EU. The program was a combination of practical activities where young people worked in teams trying out different sports and “close to nature”- activities complemented with a number of workshops. Youths have learnt more about Slovenian culture by visiting some cities and nature goods.

The young people had a main role in activities; they were active mentally and pshically and they learnt that results of the high motivation are new knowledge, new experiences, new skills. The youngsters promoted intercultural dialog and understanding between youngsters from different countries. The emphasis of the program was built self-esteem, acceptance of other people, open our minds, learn about other cultures and value different countries. Trough challenges in outdoor activities we could compare our lives and the situations we live in.

Working methods: group work with discussions on the issue, group evaluation meetings, intercultural evenings, informal meetings, presentations, different workshops, etc.

programu so se prepletale doživljajske aktivnosti, kjer so mladi sodelovali v timskem duhu. Aktivnosti niso imele tekmovalnega značaja, ampak so bile usmerjene v to, da smo dobili pozitivne izkušnje z zdravim življenjskim slogom, da smo prišli v stik z naravo, imeli možnost spoznavanja drugih kultur in da smo se imeli lepo. Tako smo med drugim kolesarili, plezali, veslali, planinarili, se soočali in premagovali svoje strahove in si krepili zaupanje, se učili žongliranja, izražali svoja mnenja glede begunskega vprašanja v Evropi, imeli nacionalne večere, spoznali nove prijatelje, se igrali, smejali, kričali in prisluhnili tišini, razmišljali, nekateri tudi zaljubili, vsi pa se učili in živeli! Naše učenje je bilo doživljajsko in neformalno.

Veliko smo se imeli priložnosti naučiti o slovenski kulturi z obiski nekaterih krajev in naravnih znamenitosti, z druženjem in pogovori pa tudi o kulturah in navadah iz partnerskih držav. Mladi so imeli osrednjo vlogo v aktivnostih; aktivni so bili tako psihično kot fizično, kar je imelo za učinek večjo motivacijo, nova znanja, nove izkušnje, nove spretnosti. Z aktivno udeležbo na tovrstnih izmenjavah mladi pridobivajo na pozitivni samopodobi, samozavesti, zaupanju vase in svoje sposobnosti, odprtosti, sprejemanju sebe in drugih in toleranci do drugačnih.

Verjamemo, da bo imel projekt dolgoročne učinke na vse sodelujoče. Spodbudil nas je k večji aktivnosti, odprtosti duha, in seznanil nas je z usmeritvami za zdrav življenjski slog. Učinki so vidni tudi na naši samopodobi, sprejemanju drugačnih ljudi in različnih kultur. Mladi si želijo še več tovrstnih projektov, potovanj in ohranjanje stikov z udeleženci izmenjave.

Metode, ki smo jih uporabljali: skupinsko delo, diskusije v skupini in v manjših skupinah, evalvacijski pogovori, nacionalni večeri, neformalni pogovori, predstavitve, izobraževalni izleti, razne delavnice, idr.

Accessibility